Online Dictionary

furcula 解釋

furcula 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

fur.cu.la
[`fʒkjәlә; ˋfә:kjәlә]
<<名詞>>
(pl. -lae [-li; -li:])
亦作 furculum pl. -la [-li-l; -l; -li:]
分叉之部; (尤指鳥胸之) 叉骨

furcula 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

【醫】 叉狀隆(胚胎)

furcula 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.叉骨

furcula 在 English => Chinese 中的 解釋:

['fә:kjulә]
n.
[解,動]叉突, 彈器

furcula 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

叉骨