Online Dictionary

feminity 解釋

feminity 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

fe.min.i.ty
[fI`mInәtI; fiˋminiti]
<<名詞>>
=femininity

feminity 在 English => Chinese 中的 解釋:


n.婦女特質,溫柔

feminity 在 English => Chinese 中的 解釋:

[fi'miniti]
n.
女性氣質, 溫柔

feminity 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

fiˊminitin. 婦女特質;溫柔