Online Dictionary

falderal 解釋

falderal 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

fal.de.ral
[`fældәˏræl; ˏfældәˋræl]
<<名詞>>
1 (C)華而不實之物
2 (U)廢話; 無意義

falderal 在 English <=> Chinese (cdict5) 中的 解釋:

ˋfældәˏræl;ˏfældәˊræl< fal.de.ral >
<<名詞>>
1 華而不實的東西
2 廢話; 無意義

falderal 在 English => Chinese 中的 解釋:


n.裝飾品
廢話

falderal 在 English => Chinese 中的 解釋:

['fældәræl]
n.
廉價的裝飾品,胡說八道,愚蠢的想法

falderal 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

ˊfældәˊræln. 裝飾品;廢話

相關詞:

falda  falderol  faldstool