Online Dictionary

diarrhoea 解釋

diarrhoea 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[daiә'riә]
n. 腹瀉

diarrhoea 在 English => Chinese (Sun) 中的 解釋:

n.腹瀉;

diarrhoea 在 English => Chinese 中的 解釋:


n.腹瀉

diarrhoea 在 English => Chinese 中的 解釋:

[ˏdaiә'riә]
n.
腹瀉

diarrhoea 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

daiәˊriәn. 腹瀉