Online Dictionary

diarrheal 解釋

diarrheal 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

a. 腹瀉
【醫】 腹瀉的

diarrheal 在 English => Chinese 中的 解釋:

a.痢疾的

diarrheal 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

a. 痢疾的