Online Dictionary

covellite 解釋

covellite 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

co.vel.lite
[ko`vZlaIt; kouˋvєlait]
<<名詞>>
=covelline

covellite 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

【化】 銅藍; 靛銅礦

covellite 在 English => Chinese 中的 解釋:

n.銅藍

covellite 在 English => Chinese 中的 解釋:

[kәu'velait]
n.
(=covelline)銅藍, 靛銅礦

covellite 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

銅藍