Online Dictionary

angular momentum 解釋

angular momentum 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

angular momentum
‘物理’角動量; 動量矩
(亦稱 moment of momentum)

angular momentum 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

【化】 角動量

angular momentum 在 English => Chinese 中的 解釋:

角動量