Online Dictionary

acidosis 解釋

acidosis 在 Chinese <=> English(21) 中的 解釋:

ac.i.do.sis
[ˏæsI`dosIs; ˏæsiˋdousis]
<<不可數名詞>>
‘醫’酸中毒,酸多症,酸毒症

acidosis 在 English => Chinese (langdao) 中的 解釋:

*[,æsi'dәusis]
n. 酸中毒
【化】 酸中毒
【醫】 酸中毒

acidosis 在 English => Chinese 中的 解釋:

[ˏæsi'dәusis]
n.
酸液過多症, 酸毒症

acidosis 在 English => Chinese (XDICT) 中的 解釋:

æsiˊdousisn. 酸液過多症,酸毒症